Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS PCU

Je nutné znát UČO a heslo.