Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2011 zima2011
Složky
ACELTA CELTA - Certifikát pro výuku angličtiny pro dospělé ACELTA
AEXTR3 Extensive reading III AEXTR3
AFON Fonetika angličtiny AFON
AJAKO Jazyky v kontrastu AJAKO
AJC1 Jazyková cvičení I AJC1
AJC3 Jazyková cvičení III AJC3
AJC5 Jazyková cvičení V AJC5
AKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I AKD1
ALDID1 Lingvodidaktika I ALDID1
ALDID3 Lingvodidaktika III ALDID3
ALEX Lexikologie ALEX
ALIT1 Anglicky psaná literatura I ALIT1
AMOR2 Morfologie II AMOR2
AMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory AMOSY
ANARI Narrative: an introduction ANARI
APP1 Pedagogická praxe I APP1
APP3 Pedagogická praxe III APP3
AROSZ Rozšiřování slovní zásoby AROSZ
ASYN2 Syntax II ASYN2
AUAP Úvod do akademického psaní AUAP
AUJAZ Úvod do studia jazyka AUJAZ
AUPP Úvod do pedagogické praxe AUPP
AVVA Vývoj a variety angličtiny AVVA
CCKSJ Čeština v kontextu slovanských jazyků CCKSJ
CFON Fonetika a fonologie češtiny CFON
CJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 CJIF1
CJIF3 Cizí jazyk - francouzština 3 CJIF3
CJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 CJIF5
CJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 CJIIA1
CJIIA3 Cizí jazyk - angličtina 3 CJIIA3
CJIIA5 Cizí jazyk - angličtina 5 CJIIA5
CJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 CJIN1
CJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 CJIN3
CJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 CJIN5
CJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 CJIS1
CJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 CJIS3
CJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 CJIS5
CKDCZ1 Kulturní dějiny českých zemí I CKDCZ1
CLDID3 Lingvodidaktika III CLDID3
CPP3 Pedagogická praxe III CPP3
CSALT Stylistika a lingvistika textu CSALT
CSERJ Analýza popisu úrovní dle SRRJ pro češtinu CSERJ
CSYN2 Syntax češtiny II CSYN2
CSZCJ Slovní zásoba ve výuce češtiny jako cizího jazyka CSZCJ
CUJAZ Úvod do studia jazyka (češt.) CUJAZ
DIP1 Diplomový seminář I DIP1
IHLAC IH Language awareness course IHLAC
KAFON Fonetika angličtiny KAFON
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAPPLA Pedagogické plánování KAPPLA
KAROZS Rozšiřování slovní zásoby KAROZS
KAUJAZ Úvod do studia jazyka KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe KAUPP
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KGVCJ Gramatika ve výuce cizího jazyka KGVCJ
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPED2 Profesionalizace pedagogického pracovníka KPED2
KPSYLIN Psycholingvistika KPSYLIN
KPSY1 Obecná psychologie KPSY1
KPSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých KPSY2
LINFKK Lingvistika funkční, komunikační a kognitivní LINFKK
ODID Obecná didaktika ODID
PED1 Obecná pedagogika PED1
PSYLIN Psycholingvistika PSYLIN
PSY1 Obecná psychologie PSY1
PSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých PSY3
RSAJK Anglický jazyk v komunikaci RSAJK
RSDID Didaktika anglického jazyka RSDID
RSJCV Jazyková cvičení angličtina RSJCV
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1DID Didaktika anglického jazyka RS1DID
RS1FON Fonetika a fonetická cvičení RS1FON
RS1JCV Jazyková cvičení angličtina RS1JCV
RS1JSYS1 Jazykový systém I RS1JSYS1
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS1KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS1KAMZ
RS2ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS2ALDM
RS2APP Pedagogická praxe RS2APP
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2JSYS2 Jazykový sysém II RS2JSYS2
RS2KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS2KAMZ
RS3DID Didaktika anglického jazyka RS3DID
RS3JCV Jazyková cvičení angličtina RS3JCV
RS3KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS3KAMZ
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
SPEMJV Specifické metody jazykové výuky SPEMJV
VPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému VPROJAZ
VSMS Vzdělávací systémy v mezinárodním srovnání VSMS
VZDO Vzdělávání dospělých VZDO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.