Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
AFON2 Fonetika angličtiny II AFON2
AICTE An Introduction to critical theory AICTE
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC4 Jazyková cvičení IV AJC4
AJC6 Jazyková cvičení VI AJC6
AJPG Jazykový proseminář gramatický AJPG
AKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II AKD2
ALAC2 Language awareness course II ALAC2
ALDID2 Lingvodidaktika II ALDID2
ALDID4 Lingvodidaktika IV ALDID4
ALEX Lexikologie ALEX
ALITJV Anglicky psaná literatura v jazykové výuce ALITJV
ALIT2 Anglicky psaná literatura II ALIT2
AMOR1 Morfologie I AMOR1
AMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory AMOSY
APASG Practical Aspects of Structural Grammar APASG
APPLA Pedagogické plánování APPLA
APP1 Pedagogická praxe I (angl.) APP1
APP2 Pedagogická praxe II APP2
APP4 Pedagogická praxe IV APP4
ASYN1 Syntax I ASYN1
AVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely AVCJSU
AVTPRA Výstavba textu a pragmatika AVTPRA
AZAS Základy sémiotiky AZAS
CEKCK Evropský kontext české kultury CEKCK
CJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 CJIF2
CJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 CJIF4
CJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 CJIIA2
CJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 CJIN2
CJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 CJIN4
CJIN6 Konverzace v cizím jazyce - němčina CJIN6
CJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 CJIS2
CJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 CJIS4
CLIT2 Česká literatura II CLIT2
CMOR1 Morfologie češtiny I CMOR1
CPMKK Problémy mezikulturní komunikace CPMKK
CPPLA Pedagogické plánování (češt.) CPPLA
CTFIP Technika filologické práce CTFIP
KAFON2 Fonetika angličtiny II KAFON2
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC4 Jazyková cvičení IV KAJC4
KAJC5 Jazyková cvičení V KAJC5
KAJC6 Jazyková cvičení VI KAJC6
KAJPG Jazykový proseminář gramatický KAJPG
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALAC1 Language awareness course KALAC1
KALAC2 Language awareness course II KALAC2
KALDID2 Lingvodidaktika II KALDID2
KALDID4 Lingvodidaktika IV KALDID4
KALEX Lexikologie KALEX
KALIT2 Anglicky psaná literatura II KALIT2
KAMES Modern English Syntax KAMES
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory KAMOSY
KAPPLA Pedagogické plánování KAPPLA
KAPP2 Pedagogická praxe II KAPP2
KAPP3 Pedagogická praxe III KAPP3
KAPP4 Pedagogická praxe IV KAPP4
KAROZS Rozšiřování slovní zásoby KAROZS
KASYN1 Syntax I KASYN1
KASYN2 Syntax II KASYN2
KAVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KAVCJSU
KAVTPRA Výstavba textu a pragmatika KAVTPRA
KAVVA Vývoj a variety angličtiny KAVVA
KCEKCK Evropský kontext české kultury KCEKCK
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 KCJIF4
KCJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 KCJIF5
KCJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 KCJIIA2
KCJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 KCJIN2
KCJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 KCJIN4
KCJIR2 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR2
KCJIR4 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR4
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 KCJIS4
KCJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 KCJIS5
KCJIS6 Cizí jazyk – španělština 6 KCJIS6
KCLIT2 Česká literatura II KCLIT2
KCMOR1 Morfologie češtiny I KCMOR1
KCPCC Potíže cizinců se zvukovou stránkou češtiny KCPCC
KCPMKK Problémy mezikulturní komunikace KCPMKK
KCPPLA Pedagogické plánování KCPPLA
KCTFIP Technika filologické práce KCTFIP
KPSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých KPSY2
KTFIP Technika fiologické práce KTFIP
KVDM Výuka dětí a mládeže KVDM
KVREDOV Výuka řečových dovedností KVREDOV
KVZDO Vzdělávání dospělých KVZDO
PSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých PSY2
RSAJK Anglický jazyk v komunikaci RSAJK
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS2APP Pedagogická praxe RS2APP
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2JSYS2 Jazykový systém II RS2JSYS2
RS3KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS3KAMZ
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
VREDOV Výuka řečových dovedností VREDOV
VZDO Vzdělávání dospělých VZDO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.