Angličtina jako cizí jazyk (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
PCU:KAFON2 Fonetika angličtiny II • 100 %
PCU:KAJC2 Jazyková cvičení II • 100 %
PCU:KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II • 100 %
PCU:KAMOR1 Morfologie I • 100 %
PCU:KAPPLA Pedagogické plánování • 100 %
PCU:KPSY2 Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých • 100 %
PCU:KPURET Rétorika • 100 %
PCU:KVZDO Vzdělávání dospělých • 100 %

Údaje byly předpočítány: 25. 6. 2022 10:30

Všechny obory fakulty