Formulář přihlášky

 1. Postup práce
 2. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?
 3. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?
 4. Chtěl(a) bych změnit obor
 5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

K platbě

 1. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?
 2. Chyby v platbě
 3. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Ostatní

 1. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Formulář přihlášky

1. Postup práce
 • vyberte obor
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte oborové rubriky dokud přihláška neoznámí (oranžovou barvou), že je možno ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení
Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

2. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení (resp. nostrifikaci u zahraničního studia) předkládáte při ústní části přijímací zkoušky.

3. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Z bezpečnostních důvodů hesla nesdělujeme telefonicky. Pokud máte ve Vaší přihlášce korektně vyplněný kontaktní e-mail, můžete si heslo změnit.

Pokud neznáte ani číslo přihlášky, můžeme Vám jej sdělit e-mailem, ovšem pouze za předpokladu, že o něj požádáte z e-mailové adresy, kterou jste uvedl(a) ve své e-přihlášce jako kontaktní, a uvedete své celé jméno. Číslo vaší přihlášky je také uvedeno v papírové pozvánce k přijímacím zkouškám, kterou obdrží každý uchazeč poštou nejpozději 3 týdny před konáním přijímací zkoušky.

4. Chtěl(a) bych změnit obor

Založte si novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

5. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

Velmi vám doporučujeme uvedení těchto údajů, přestože nejsou povinné. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

K platbě

6. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba Zaplatit přihlášky. Systém vám sdělí výši poplatku, číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně banky (zpravidla zpoplatněno dle ceníku banky).

7. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Uvedl jsem špatný variabilní symbol nebo žádný: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na kontaktní adresu (viz níže).
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.
Pozor: při platbě ze zahraničí bankovním převodem je nutné vždy zvolit režim platby OUR (poplatky hradí odesílatel platby).

8. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3., resp. následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2. 3.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později přihlášku podat nelze.

V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v daném roce nahrazen termínem 29. 2.

Ostatní

9. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil jsem, nedošla, ...)

Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 3 týdny před termínem přijímací zkoušky. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky však naleznete i ve své e-přihlášce. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále je nutné znát číslo své přihlášky.