Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2016 zima2016
Složky
ACELTA CELTA - Certifikát pro výuku angličtiny pro dospělé ACELTA
AFON Fonetika angličtiny I AFON
AICTE An Introduction to critical theory AICTE
AJC1 Jazyková cvičení I AJC1
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC3 Jazyková cvičení III AJC3
AJC5 Jazyková cvičení V AJC5
AKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I AKD1
ALAC2 Language awareness course II ALAC2
ALDID1 Lingvodidaktika I ALDID1
ALDID3 Lingvodidaktika III ALDID3
ALIT1 Anglicky psaná literatura I ALIT1
AMOR2 Morfologie II AMOR2
APP1 Pedagogická praxe I APP1
APP3 Pedagogická praxe III APP3
APREC Překladová cvičení APREC
ASYN2 Syntax II ASYN2
AUJAZ Úvod do studia jazyka AUJAZ
AUMOR Úvod do morfologie AUMOR
AUPP Úvod do pedagogické praxe AUPP
AVVA Vývoj a variety angličtiny AVVA
CCKSJ Čeština v kontextu slovanských jazyků CCKSJ
CFON Fonetika a fonologie češtiny CFON
CJ Čeština CJ
CJICV1 Cizí jazyk - čeština vol. 1 CJICV1
CJIC1 Cizí jazyk - čeština 1 CJIC1
CJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 CJIF1
CJIF3 Cizí jazyk - francouzština 3 CJIF3
CJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 CJIF5
CJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 CJIIA1
CJIIA3 Cizí jazyk - angličtina 3 CJIIA3
CJIIA5 Cizí jazyk - angličtina 5 CJIIA5
CJII1 Cizí jazyk - Italština 1 CJII1
CJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 CJIN1
CJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 CJIN3
CJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 CJIN5
CJIR1 Cizí jazyk - ruština 1 CJIR1
CJIR3 Cizí jazyk - ruština 3 CJIR3
CJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 CJIS1
CJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 CJIS3
CJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 CJIS5
CLIT1 Česká literatura I CLIT1
CTFIP Technika filologické práce CTFIP
DLDID2 Lingvodidaktika II: výuka řečových dovedností DLDID2
DODID Obecná didaktika DODID
DPED Základy pedagogiky DPED
DPP Pedagogická praxe DPP
DPSY Základy psychologie DPSY
DSPSY1 Pedagogická a školní psychologie DSPSY1
KAFON1 Fonetika angličtiny I KAFON1
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAJC3 Jazyková cvičení III KAJC3
KAJC5 Jazyková cvičení V KAJC5
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KALAC2 Language awareness course II KALAC2
KALDID1 Lingvodidaktika I KALDID1
KALDID3 Lingvodidaktika III KALDID3
KALIT1 Anglicky psaná literatura I KALIT1
KAMOR2 Morfologie II KAMOR2
KAMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory KAMOSY
KAPP1 Pedagogická praxe I KAPP1
KAPP3 Pedagogická praxe III KAPP3
KASYN2 Syntax II KASYN2
KAUAP Úvod do akademického psaní KAUAP
KAUJAZ Úvod do studia jazyka KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe KAUPP
KAVTED Vybraná témata didaktiky cizích jazyků KAVTED
KAVVA Vývoj a variety angličtiny KAVVA
KAZAS Základy sémiotiky KAZAS
KCCKSJ Čeština v kontextu slovanských jazyků KCCKSJ
KCFON Fonetika a fonologie češtiny KCFON
KCJICi Cizí jazyk - čínština KCJICi
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF3 Cizí jazyk – francozština 3 KCJIF3
KCJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 KCJIF5
KCJII Cizí jazyk - Italština KCJII
KCJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 KCJIIA1
KCJIIA3 Cizí jazyk - angličtina 3 KCJIIA3
KCJIIA5 Cizí jazyk - angličtina 5 KCJIIA5
KCJII1 Cizí jazyk - italština 1 KCJII1
KCJINi Cizí jazyk - nizozemština KCJINi
KCJINo Cizí jazyk - novořečtina KCJINo
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 KCJIN3
KCJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 KCJIN5
KCJIR1 Cizí jazyk - ruština 1 KCJIR1
KCJIR3 Cizí jazyk – ruština 3 KCJIR3
KCJIR5 Cizí jazyk – ruština 5 KCJIR5
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 KCJIS3
KCJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 KCJIS5
KCKDCZ1 Kulturní dějiny českých zemí I KCKDCZ1
KCKDJVAS Kulturní dějiny zemí jihovýchodní Asie KCKDJVAS
KCLDID1 Lingvodidaktika I KCLDID1
KCLDID3 Lingvodidaktika III KCLDID3
KCLIT1 Česká literatura I KCLIT1
KCMOR2 Morfologie češtiny II KCMOR2
KCPP1 Pedagogická praxe I KCPP1
KCPP3 Pedagogická praxe III KCPP3
KCSALT Stylistika a lingvistika textu KCSALT
KCSPEMJV Specifické techniky jazykové výuky KCSPEMJV
KCSYN2 Syntax češtiny II KCSYN2
KCTFIP Technika fiologické práce KCTFIP
KCUJAZ Úvod do studia jazyka (češt.) KCUJAZ
KCUPP Úvod do pedagogické praxe KCUPP
KCVC Vývoj češtiny KCVC
KCVPROJ Výuka prostředků jazykového systému KCVPROJ
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPSYLIN Psycholingvistika KPSYLIN
KPSY1 Obecná psychologie KPSY1
KPSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých KPSY3
KSERJ Analýza SERRJ KSERJ
KSPEMJ Specifické metody jazykové výuky KSPEMJ
KVPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému KVPROJAZ
ODID Obecná didaktika ODID
PED1 Obecná pedagogika PED1
PSYLIN Psycholingvistika PSYLIN
PSY1 Obecná psychologie PSY1
PSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých PSY3
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1DID Didaktika anglického jazyka RS1DID
RS1FON Fonetika a fonetická cvičení RS1FON
RS1JCV Jazyková cvičení angličtina RS1JCV
RS1JSYS1 Jazykový systém I RS1JSYS1
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS1KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS1KAMZ
RS2ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS2ALDM
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS2KAMZ
RS3DID Didaktika anglického jazyka RS3DID
RS3FON Fonetika a fonetická cvičení RS3FON
RS3JCV Jazyková cvičení angličtina RS3JCV
SPECP Výuka cizího jazyka pro studenty se specifickými potřebami SPECP
SPEMJV Specifické techniky jazykové výuky SPEMJV
VPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému VPROJAZ
XVOL Předměty uznané z jiné školy XVOL
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.