Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2013 zima2013
Složky
ACELTA CELTA - Certifikát pro výuku angličtiny pro dospělé ACELTA
AEFIL Angličtina s filmem AEFIL
AFON Fonetika angličtiny I AFON
AJC1 Jazyková cvičení I AJC1
AJC3 Jazyková cvičení III AJC3
AJC5 Jazyková cvičení V AJC5
AKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I AKD1
ALAC1 Language awareness course ALAC1
ALDID1 Lingvodidaktika I ALDID1
ALDID3 Lingvodidaktika III ALDID3
ALEX Lexikologie ALEX
ALIT1 Anglicky psaná literatura I ALIT1
AMESY Modern English Syntax AMESY
AMOR2 Morfologie II AMOR2
APP1 Pedagogická praxe I APP1
APP3 Pedagogická praxe III APP3
AROSZ Rozšiřování slovní zásoby AROSZ
ASYN2 Syntax II ASYN2
ATVAF TV and Film ATVAF
AUJAZ Úvod do studia jazyka AUJAZ
AUPP Úvod do pedagogické praxe AUPP
AVUM Úvod k výtvarnému umění anglicky mluvících zemí AVUM
AVVA Vývoj a variety angličtiny AVVA
CCKSJ Čeština v kontextu slovanských jazyků CCKSJ
CFON Fonetika a fonologie češtiny CFON
CJ Čeština CJ
CJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 CJIF1
CJIF3 Cizí jazyk - francouzština 3 CJIF3
CJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 CJIF5
CJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 CJIIA1
CJIIA3 Cizí jazyk - angličtina 3 CJIIA3
CJIIA5 Cizí jazyk - angličtina 5 CJIIA5
CJII1 Cizí jazyk - Italština 1 CJII1
CJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 CJIN1
CJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 CJIN3
CJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 CJIN5
CJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 CJIS1
CJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 CJIS3
CJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 CJIS5
CLIT1 Česká literatura I CLIT1
CUPP Úvod do pedagogické praxe (češt.) CUPP
JAMEN Cizí jazyky a jazykový management JAMEN
KAFON1 Fonetika angličtiny I KAFON1
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC3 Jazyková cvičení III KAJC3
KAJC4 Jazyková cvičení IV KAJC4
KAJC5 Jazyková cvičení V KAJC5
KAJC6 Jazyková cvičení VI KAJC6
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALAC1 Language Awareness Course KALAC1
KALDID1 Lingvodidaktika I KALDID1
KALDID3 Lingvodidaktika III KALDID3
KALDID4 Lingvodidaktika IV KALDID4
KALIT1 Anglicky psaná literatura I KALIT1
KAMOR2 Morfologie II KAMOR2
KAMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory KAMOSY
KAPCV Překladatelská cvičení KAPCV
KAPPLA Pedagogické plánování (angl.) KAPPLA
KAPP1 Pedagogická praxe I KAPP1
KAPP3 Pedagogická praxe III KAPP3
KAPP4 Pedagogická praxe IV KAPP4
KAROZS Rozšiřování slovní zásoby KAROZS
KASYN1 Syntax I KASYN1
KASYN2 Syntax II KASYN2
KAUJAZ Úvod do studia jazyka KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe KAUPP
KAUZP Úvod do studia překladu KAUZP
KAVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KAVCJSU
KAVTPRA Výstavba textu a pragmatika KAVTPRA
KAVVA Vývoj a variety angličtiny KAVVA
KCCKSJ Čeština v kontextu slovanských jazyků KCCKSJ
KCFON Fonetika a fonologie češtiny KCFON
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF3 Cizí jazyk – francozština 3 KCJIF3
KCJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 KCJIIA1
KCJINi Cizí jazyk - nizozemština KCJINi
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 KCJIN3
KCJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 KCJIN5
KCJIR1 Cizí jazyk - ruština 1 KCJIR1
KCJIR3 Cizí jazyk – ruština 3 KCJIR3
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 KCJIS3
KCJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 KCJIS5
KCLIT1 Česká literatura I KCLIT1
KCMEZ Problémy mezikulturní komunikace KCMEZ
KCSERJ Analýza popisu úrovní dle SRRJ pro češtinu KCSERJ
KCUJAZ Úvod do studia jazyka (češt.) KCUJAZ
KCUPP Úvod do pedagogické praxe KCUPP
KLINA Lingvistická analýza textu KLINA
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPSYLIN Psycholingvistika KPSYLIN
KPSY1 Obecná psychologie KPSY1
KPSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých KPSY3
KSERJ Analýza SERRJ KSERJ
KSPEMJ Specifické metody jazykové výuky KSPEMJ
KVPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému KVPROJAZ
MTET Multimedia in Language Teaching MTET
ODID Obecná didaktika ODID
PED1 Obecná pedagogika PED1
PSYLIN Psycholingvistika PSYLIN
PSY1 Obecná psychologie PSY1
PSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých PSY3
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1DID Didaktika anglického jazyka RS1DID
RS1FON Fonetika a fonetická cvičení RS1FON
RS1JCV Jazyková cvičení angličtina RS1JCV
RS1JSYS1 Jazykový systém I RS1JSYS1
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS1KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS1KAMZ
RS2ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS2ALDM
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS2KAMZ
RS3DID Didaktika anglického jazyka RS3DID
RS3JCV Jazyková cvičení angličtina RS3JCV
SPEMJV Specifické metody jazykové výuky SPEMJV
VPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému VPROJAZ
XVOL Předměty uznané z jiné školy XVOL
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.