Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2012 zima2012
Složky
ACELTA CELTA - Certifikát pro výuku angličtiny pro dospělé ACELTA
AEXTR4 Extensive reading IV AEXTR4
AEXTR4s Extensive reading IV AEXTR4s
AFON Fonetika angličtiny I AFON
AJC1 Jazyková cvičení I AJC1
AJC3 Jazyková cvičení III AJC3
AJC5 Jazyková cvičení V AJC5
AKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I AKD1
ALDID1 Lingvodidaktika I ALDID1
ALDID3 Lingvodidaktika III ALDID3
ALEX Lexikologie ALEX
ALIT1 Anglicky psaná literatura I ALIT1
AMOR2 Morfologie II AMOR2
AMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory AMOSY
APP1 Pedagogická praxe I APP1
APP3 Pedagogická praxe III APP3
ASYN2 Syntax II ASYN2
AUJAZ Úvod do studia jazyka AUJAZ
AUMOR Úvod do morfologie AUMOR
AUPP Úvod do pedagogické praxe AUPP
AVUM Úvod k výtvarnému umění anglicky mluvících zemí AVUM
AVVA Vývoj a variety angličtiny AVVA
AZPT Základy překladu a tlumočení AZPT
AZPTs Základy překladu a tlumočení AZPTs
CJ Čeština CJ
CJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 CJIF1
CJIF3 Cizí jazyk - francouzština 3 CJIF3
CJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 CJIF5
CJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 CJIIA1
CJIIA3 Cizí jazyk - angličtina 3 CJIIA3
CJIIA5 Cizí jazyk - angličtina 5 CJIIA5
CJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 CJIN1
CJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 CJIN3
CJIN5 Cizí jazyk - němčina 5 CJIN5
CJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 CJIS1
CJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 CJIS3
CJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 CJIS5
EMJV Efektivní modely výuky EMJV
EMJVs Efektivní modely výuky EMJVs
IHLAC2 IH Language Awareness Course IHLAC2
KAFON1 Fonetika angličtiny I KAFON1
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC3 Jazyková cvičení III KAJC3
KAJC4 Jazyková cvičení IV KAJC4
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALDID1 Lingvodidaktika I KALDID1
KALDID2 Lingvodidaktika II KALDID2
KALEX Lexikologie KALEX
KALIT1 Anglicky psaná literatura I KALIT1
KALIT2 Anglicky psaná literatura II KALIT2
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAMOR2 Morfologie II KAMOR2
KAPPLA Pedagogické plánování (angl.) KAPPLA
KAPP1 Pedagogická praxe I KAPP1
KAPP2 Pedagogická praxe II KAPP2
KAROZS Rozšiřování slovní zásoby KAROZS
KASYN1 Syntax I KASYN1
KAUJAZ Úvod do studia jazyka KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe KAUPP
KAUZP Úvod do studia překladu KAUZP
KAUZPs Úvod do studia překladu KAUZPs
KCFON Fonetika a fonologie češtiny KCFON
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF3 Cizí jazyk – francozština 3 KCJIF3
KCJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 KCJIF4
KCJIIA1 Cizí jazyk - angličtina 1 KCJIIA1
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 KCJIN3
KCJIR1 Cizí jazyk - ruština 1 KCJIR1
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 KCJIS3
KCJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 KCJIS4
KCLIT1 Česká literatura I KCLIT1
KCMEZ Problémy mezikulturní komunikace KCMEZ
KCSERJ Analýza popisu úrovní dle SRRJ pro češtinu KCSERJ
KCUJAZ Úvod do studia jazyka (češt.) KCUJAZ
KCUPP Úvod do pedagogické praxe KCUPP
KMEZ Problémy mezikulturní komunikace KMEZ
KMEZs Problémy mezikulturní komunikace KMEZs
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPED2 Profesionalizace pedagogického pracovníka KPED2
KPSYLIN Psycholingvistika KPSYLIN
KPSY1 Obecná psychologie KPSY1
KPSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých KPSY2
KPSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých KPSY3
KSOLIN Sociolingvistika KSOLIN
KVDM Výuka dětí a mládeže KVDM
KVPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému KVPROJAZ
KVREDOV Výuka řečových dovedností KVREDOV
ODID Obecná didaktika ODID
PED1 Obecná pedagogika PED1
PSYLIN Psycholingvistika PSYLIN
PSY1 Obecná psychologie PSY1
PSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých PSY3
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1DID Didaktika anglického jazyka RS1DID
RS1FON Fonetika a fonetická cvičení RS1FON
RS1JCV Jazyková cvičení angličtina RS1JCV
RS1JSYS1 Jazykový systém I RS1JSYS1
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS1KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS1KAMZ
RS2ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS2ALDM
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS2KAMZ
RS3DID Didaktika anglického jazyka RS3DID
RS3FON Fonetika a fonetická cvičení RS3FON
RS3JCV Jazyková cvičení angličtina RS3JCV
SOLIN Sociolingvistika SOLIN
SPEMJV Specifické metody jazykové výuky SPEMJV
VPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému VPROJAZ
XVOL Předměty uznané z jiné školy XVOL
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.