Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2019 leto2019
Složky
ACELTA CELTA - Certifikát pro výuku angličtiny pro dospělé ACELTA
AEFIL Angličtina s filmem AEFIL
AEXTR6 Extensive reading VI: science-fiction AEXTR6
AEXTR7 Extensive reading VII: feminist science-fiction AEXTR7
AFON2 Fonetika angličtiny II AFON2
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC4 Jazyková cvičení IV AJC4
AJC6 Jazyková cvičení VI AJC6
AKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II AKD2
ALDID2 Lingvodidaktika II ALDID2
ALDID4 Lingvodidaktika IV ALDID4
ALEX Lexikologie ALEX
ALIT2 Anglicky psaná literatura II ALIT2
AMOR1 Morfologie I AMOR1
AMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory AMOSY
APPLA Pedagogické plánování APPLA
APP2 Pedagogická praxe II APP2
APP4 Pedagogická praxe IV APP4
APREC Překladová cvičení APREC
ASYN1 Syntax I ASYN1
AVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely AVCJSU
CEKCK Evropský kontext české kultury CEKCK
CICCR Integrace cizinců v České republice CICCR
CJICV2 Cizí jazyk - čeština vol. 2 CJICV2
CJIC2 Cizí jazyk - čeština 2 CJIC2
CJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 CJIF2
CJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 CJIF4
CJIF6 Konverzace v cizím jazyce - francouzština CJIF6
CJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 CJIIA2
CJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 CJIIA4
CJII2 Cizí jazyk - italština 2 CJII2
CJII4 Cizí jazyk - italština 4 CJII4
CJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 CJIN1
CJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 CJIN2
CJIN3 Cizí jazyk - němčina 3 CJIN3
CJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 CJIN4
CJIN6 Konverzace v cizím jazyce - němčina CJIN6
CJIR2 Cizí jazyk - ruština 2 CJIR2
CJIR4 Cizí jazyk - ruština 2 CJIR4
CJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 CJIS1
CJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 CJIS2
CJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 CJIS4
CJIS6 Konverzace v cizím jazyce - španělština CJIS6
CKDCZ2 Kulturní dějiny českých zemí II CKDCZ2
CLDID2 Lingvodidaktika II CLDID2
CLEXSEM Lexikologie a sémantika CLEXSEM
CLIT2 Česká literatura II CLIT2
CMOR1 Morfologie češtiny I CMOR1
CPMKK Problémy mezikulturní komunikace CPMKK
CPP2 Pedagogická praxe II CPP2
CSYN1 Syntax češtiny I CSYN1
CTFIP Technika filologické práce CTFIP
CVJCGRAM Vybrané jevy české gramatiky a jejich didaktická prezentace CVJCGRAM
CVREDOV Výuka řečových dovedností CVREDOV
DLDID1 Lingvodidaktika I: výuka prostředků jazykového systému DLDID1
DSPED Školní pedagogika DSPED
DSPSY2 Pedagogická a školní psychologie II DSPSY2
DUVDM Úvod do jazykové výuky dětí a mládeže DUVDM
EFKOM Efektivní komunikace s klientem EFKOM
KAFON2 Fonetika angličtiny II KAFON2
KAICTE2 Critical Theory II - postmodernity and postmodernism KAICTE2
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC4 Jazyková cvičení IV KAJC4
KAJC6 Jazyková cvičení VI KAJC6
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALAC2 Language awareness course II KALAC2
KALDID2 Lingvodidaktika II KALDID2
KALDID4 Lingvodidaktika IV KALDID4
KALEX Lexikologie KALEX
KALIT2 Anglicky psaná literatura II KALIT2
KAMOC Morfologická cvičení KAMOC
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory KAMOSY
KAPPLA Pedagogické plánování KAPPLA
KAPP2 Pedagogická praxe II KAPP2
KAPP4 Pedagogická praxe IV KAPP4
KASYN1 Syntax I KASYN1
KAVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KAVCJSU
KAVTED Vybraná témata didaktiky cizích jazyků KAVTED
KAVUM Úvod k výtvarnému umění anglicky mluvících zemí KAVUM
KCEKCK Evropský kontext české kultury KCEKCK
KCICCR Integrace cizinců v České republice KCICCR
KCJIC4 Cizí jazyk - čeština 4 KCJIC4
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 KCJIF4
KCJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 KCJIF5
KCJIF6 Cizí jazyk - francouzština 6 KCJIF6
KCJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 KCJIIA2
KCJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 KCJIIA4
KCJIIA6 Cizí jazyk - angličtina 6 KCJIIA6
KCJII2 Cizí jazyk - italština 2 KCJII2
KCJII4 Cizí jazyk - italština 4 KCJII4
KCJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 KCJIN2
KCJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 KCJIN4
KCJIN6 Cizí jazyk - němčina 6 KCJIN6
KCJIR2 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR2
KCJIR4 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR4
KCJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 KCJIS4
KCJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 KCJIS5
KCJIS6 Cizí jazyk – španělština 6 KCJIS6
KCKDCZ2 Kulturní dějiny českých zemí II KCKDCZ2
KCKJR Komplexní jazykové rozbory KCKJR
KCLDID2 Lingvodidaktika II KCLDID2
KCLDID4 Lingvodidaktika IV KCLDID4
KCLEXSEM Lexikologie a sémantika KCLEXSEM
KCLIT2 Česká literatura II KCLIT2
KCMOR1 Morfologie češtiny I KCMOR1
KCPMKK Problémy mezikulturní komunikace KCPMKK
KCPPLA Pedagogické plánování KCPPLA
KCPP2 Pedagogická praxe II KCPP2
KCPP4 Pedagogická praxe IV KCPP4
KCSYN1 Syntax češtiny I KCSYN1
KCTFIP Technika filologické práce KCTFIP
KCVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KCVCJSU
KCVJCGRAM Vybrané jevy české gramatiky a jejich didaktická prezentace KCVJCGRAM
KCVREDOV Výuka řečových dovedností KCVREDOV
KDIPS Diplomový seminář KDIPS
KJROZ Komplexní jazykové rozbory KJROZ
KPRALIN Pragmalingvistika KPRALIN
KPSY2 Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých KPSY2
KPURET Rétorika KPURET
KSOCL Sociolingvistika KSOCL
KVREDOV Výuka řečových dovedností KVREDOV
KVZDO Vzdělávání dospělých KVZDO
LOGOT Logoterapie LOGOT
PRALIN Pragmalingvistika PRALIN
PSY2 Pedagogická psychologie v učení a vzdělávání dospělých PSY2
RSAJK Anglický jazyk v komunikaci RSAJK
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2JSYS2 Jazykový systém II RS2JSYS2
RS3KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS3KAMZ
RS4DID Didaktika anglického jazyka RS4DID
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
SOCL Sociolingvistika SOCL
STERA Stáž Erasmus+ STERA
VREDOV Výuka řečových dovedností VREDOV
VZDO Vzdělávání dospělých VZDO
XVOL Předměty uznané z jiné školy XVOL
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.