Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2016 leto2016
Složky
AFON2 Fonetika angličtiny II AFON2
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC4 Jazyková cvičení IV AJC4
AJC6 Jazyková cvičení VI AJC6
AKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II AKD2
ALAC1 Language awareness course ALAC1
ALDID2 Lingvodidaktika II ALDID2
ALDID4 Lingvodidaktika IV ALDID4
ALEX Lexikologie ALEX
ALIT2 Anglicky psaná literatura II ALIT2
AMOR1 Morfologie I AMOR1
AMOSY Morfologicko-syntaktické rozbory AMOSY
APPLA Pedagogické plánování APPLA
APP2 Pedagogická praxe II APP2
APP4 Pedagogická praxe IV APP4
ASYN1 Syntax I ASYN1
AVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely AVCJSU
AZAT Základy tlumočení AZAT
CEKCK Evropský kontext české kultury CEKCK
CJICV2 Cizí jazyk - čeština vol. 2 CJICV2
CJIC2 Cizí jazyk - čeština 2 CJIC2
CJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 CJIF2
CJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 CJIF4
CJIF6 Konverzace v cizím jazyce - francouzština CJIF6
CJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 CJIIA2
CJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 CJIIA4
CJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 CJIN2
CJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 CJIN4
CJIN6 Konverzace v cizím jazyce - němčina CJIN6
CJIR2 Cizí jazyk - ruština 2 CJIR2
CJIR4 Cizí jazyk - ruština 2 CJIR4
CJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 CJIS2
CJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 CJIS4
CJIS6 Konverzace v cizím jazyce - španělština CJIS6
CLIT1 Česká literatura I CLIT1
CLIT2 Česká literatura II CLIT2
CMOR1 Morfologie češtiny I CMOR1
CPMKK Problémy mezikulturní komunikace CPMKK
CPPLA Pedagogické plánování (češt.) CPPLA
DIPS Diplomový seminář DIPS
DLDID1 Lingvodidaktika I: výuka prostředků jazykového systému DLDID1
DSPED Školní pedagogika DSPED
DSPSY2 Pedagogická a školní psychologie II DSPSY2
DUVDM Úvod do jazykové výuky dětí a mládeže DUVDM
KAFON2 Fonetika angličtiny II KAFON2
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC4 Jazyková cvičení IV KAJC4
KAJC6 Jazyková cvičení VI KAJC6
KAJPG Jazykový proseminář gramatický KAJPG
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALAC1 Language awareness course KALAC1
KALDID2 Lingvodidaktika II KALDID2
KALDID4 Lingvodidaktika IV KALDID4
KALEX Lexikologie KALEX
KALIT2 Anglicky psaná literatura II KALIT2
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAPPLA Pedagogické plánování KAPPLA
KAPP2 Pedagogická praxe II KAPP2
KAPP4 Pedagogická praxe IV KAPP4
KASYN1 Syntax I KASYN1
KATVYG Techniky výuky gramatiky cizího jazyka KATVYG
KAVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KAVCJSU
KCEKCK Evropský kontext české kultury KCEKCK
KCJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 KCJIF2
KCJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 KCJIF4
KCJIF5 Cizí jazyk - francouzština 5 KCJIF5
KCJIF6 Cizí jazyk - francouzština 6 KCJIF6
KCJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 KCJIIA2
KCJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 KCJIIA4
KCJIIA6 Cizí jazyk - angličtina 6 KCJIIA6
KCJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 KCJIN2
KCJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 KCJIN4
KCJIN6 Cizí jazyk - němčina 6 KCJIN6
KCJIR2 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR2
KCJIR4 Cizí jazyk - ruština 2 KCJIR4
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 KCJIS4
KCJIS5 Cizí jazyk – španělština 5 KCJIS5
KCJIS6 Cizí jazyk – španělština 6 KCJIS6
KCKDCZ2 Kulturní dějiny českých zemí II KCKDCZ2
KCKJR Komplexní jazykové rozbory KCKJR
KCLDID2 Lingvodidaktika II KCLDID2
KCLDID4 Lingvodidaktika IV KCLDID4
KCLIT1 Česká literatura I KCLIT1
KCLIT2 Česká literatura II KCLIT2
KCMOR1 Morfologie češtiny I KCMOR1
KCPMKK Problémy mezikulturní komunikace KCPMKK
KCPPLA Pedagogické plánování KCPPLA
KCPP2 Pedagogická praxe II KCPP2
KCPP4 Pedagogická praxe IV KCPP4
KCSYN1 Syntax češtiny I KCSYN1
KCVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely KCVCJSU
KCVJCGRAM Vybrané jevy české gramatiky a jejich didaktická prezentace KCVJCGRAM
KCVREDOV Výuka řečových dovedností KCVREDOV
KDIPS Diplomový seminář KDIPS
KMDUSA Moderní dějiny USA KMDUSA
KPRALIN Pragmalingvistika KPRALIN
KPSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých KPSY2
KPURET Rétorika KPURET
KSOCL Sociolingvistika KSOCL
KVDM Výuka dětí a mládeže KVDM
KVREDOV Výuka řečových dovedností KVREDOV
KVZDO Vzdělávání dospělých KVZDO
MTET Multimedia in Language Teaching MTET
OSOR Osobnostně sociální rozvoj OSOR
PRALIN Pragmalingvistika PRALIN
PSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých PSY2
PURET Rétorika PURET
RSAJK Anglický jazyk v komunikaci RSAJK
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS2APP Pedagogická praxe RS2APP
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2JSYS2 Jazykový systém II RS2JSYS2
RS3KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS3KAMZ
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
SOCL Sociolingvistika SOCL
STERA Stáž Erasmus+ STERA
VREDOV Výuka řečových dovedností VREDOV
VZDO Vzdělávání dospělých VZDO
XVOL Předměty uznané z jiné školy XVOL
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.