Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
AFONCV Fonetická cvičení AFONCV
AICTE2 Critical Theory II AICTE2
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC4 Jazyková cvičení IV AJC4
AJC6 Jazyková cvičení VI AJC6
AKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II AKD2
ALDID2 Lingvodidaktika II ALDID2
ALDID4 Lingvodidaktika IV ALDID4
ALIT2 Anglicky psaná literatura II ALIT2
AMOR1 Morfologie I AMOR1
ANARI Narrative: an introduction ANARI
APPLA Pedagogické plánování APPLA
APP1 Pedagogická praxe I APP1
APP2 Pedagogická praxe II APP2
APP4 Pedagogická praxe IV APP4
APREC Překladová cvičení APREC
ASYN1 Syntax I ASYN1
AVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely AVCJSU
AVTPRA Výstavba textu a pragmatika AVTPRA
AZAPR Základy překladu AZAPR
CJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 CJIF2
CJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 CJIF4
CJIF6 Konverzace v cizím jazyce - francouzština CJIF6
CJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 CJIIA2
CJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 CJIIA4
CJIIA6 Cizí jazyk - angličtina 6 CJIIA6
CJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 CJIN2
CJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 CJIN4
CJIN6 Konverzace v cizím jazyce - němčina CJIN6
CJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 CJIS2
CJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 CJIS4
CJIS6 Konverzace v cizím jazyce - španělština CJIS6
CLDID4 Lingvodidaktika IV CLDID4
CPP4 Pedagogická praxe IV CPP4
CPRALIN Pragmalingvistika CPRALIN
CVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely CVCJSU
DIP2 Diplomový seminář II DIP2
IHLAC IH Language awareness course IHLAC
IHLAC2 IH Language Awareness Course IHLAC2
KAFON Fonetika angličtiny KAFON
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAJC2 Jazyková cvičení II KAJC2
KAJC3 Jazyková cvičení III KAJC3
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KAKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II KAKD2
KALDID1 Lingvodidaktika I KALDID1
KALIT1 Anglicky psaná literatura I KALIT1
KAMOR1 Morfologie I KAMOR1
KAMOR2 Morfologie II KAMOR2
KAPPLA Pedagogické plánování KAPPLA
KAPP1 Pedagogická praxe I KAPP1
KAROZS2 Rozšiřování slovní zásoby KAROZS2
KAUJAZ Úvod do studia jazyka (angl.) KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe (angl.) KAUPP
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIF3 Cizí jazyk – francozština 3 KCJIF3
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 KCJIN2
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KCJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 KCJIS2
KCJIS3 Cizí jazyk – španělština 3 KCJIS3
KLINFKK Lingvistika funkční, komunikační a kognitivní KLINFKK
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPED2 Profesionalizace pedagogického pracovníka KPED2
KPSYLIN Psycholingvistika KPSYLIN
KPSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých KPSY2
KPSY3 Sociálně psychologické aspekty učení a vzdělávání dospělých KPSY3
KVPROJAZ Výuka prostředků jazykového systému KVPROJAZ
KVZDO Vzdělávání dospělých KVZDO
MTET Multimedia in Language Teaching MTET
PED2 Profesionalizace pedagogického pracovníka PED2
PSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých PSY2
RSAJK Anglický jazyk v komunikaci RSAJK
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS2APP Pedagogická praxe RS2APP
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2JSYS2 Jazykový sysém II RS2JSYS2
RS3KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS3KAMZ
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
VREDOV Výuka řečových dovedností VREDOV
VZDO Vzdělávání dospělých VZDO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.