Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2011 leto2011
Složky
AEXTR Extensive reading AEXTR
AFONCV Fonetická cvičení AFONCV
AICTE An Introduction to critical theory AICTE
AJC2 Jazyková cvičení II AJC2
AJC4 Jazyková cvičení IV AJC4
AJC6 Jazyková cvičení VI AJC6
AKD2 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí II AKD2
ALDID2 Lingvodidaktika II ALDID2
ALDID4 Lingvodidaktika IV ALDID4
ALEX Lexikologie ALEX
ALITJV Anglicky psaná literatura v jazykové výuce ALITJV
ALIT2 Anglicky psaná literatura II ALIT2
AMOR1 Morfologie I AMOR1
APPLA Pedagogické plánování APPLA
APP2 Pedagogická praxe II APP2
APP4 Pedagogická praxe IV APP4
APREC2 Překladová cvičení II APREC2
AROSZ Rozšiřování slovní zásoby AROSZ
ASYN1 Syntax I ASYN1
ATVYG Technika výuky gramatiky ATVYG
AUAP Úvod do akademického psaní AUAP
AUSP Úvod do studia překladu AUSP
AVCJSU Výuka cizího jazyka pro specifické účely AVCJSU
AVTPRA Výstavba textu a pragmatika AVTPRA
CICCR Integrace cizinců v České republice CICCR
CJIF2 Cizí jazyk - francouzština 2 CJIF2
CJIF4 Cizí jazyk - francouzština 4 CJIF4
CJIIA2 Cizí jazyk - angličtina 2 CJIIA2
CJIIA4 Cizí jazyk - angličtina 4 CJIIA4
CJIN2 Cizí jazyk - němčina 2 CJIN2
CJIN4 Cizí jazyk - němčina 4 CJIN4
CJIN6 Konverzace v cizím jazyce - němčina CJIN6
CJIS2 Cizí jazyk – španělština 2 CJIS2
CJIS4 Cizí jazyk – španělština 4 CJIS4
CKDCZ2 Kulturní dějiny českých zemí II CKDCZ2
CKDEVAZ Kulturní dějiny Evropy a anglicky mluvících zemí I CKDEVAZ
CLDID2 Lingvodidaktika II CLDID2
CLEXSEM Lexikologie a sémantika CLEXSEM
CLIT2 Česká literatura II CLIT2
CMOR1 Morfologie češtiny I CMOR1
CPMKK Problémy mezikulturní komunikace CPMKK
CPPLA Pedagogické plánování (češt.) CPPLA
CPP2 Pedagogická praxe II CPP2
CSYN1 Syntax češtiny I CSYN1
CVJCGRAM Vybrané jevy české gramatiky a jejich didaktická prezentace CVJCGRAM
IHLAC2 IH Language Awareness Course IHLAC2
KAFON Fonetika angličtiny KAFON
KAJC1 Jazyková cvičení I KAJC1
KAKD1 Kulturní dějiny anglicky mluvících zemí I KAKD1
KAUJAZ Úvod do studia jazyka KAUJAZ
KAUPP Úvod do pedagogické praxe KAUPP
KCJIF1 Cizí jazyk - francouzština 1 KCJIF1
KCJIN1 Cizí jazyk - němčina 1 KCJIN1
KCJIS1 Cizí jazyk - španělština 1 KCJIS1
KGVCJ Gramatika ve výuce cizího jazyka KGVCJ
KODID Obecná didaktika KODID
KPED1 Obecná pedagogika KPED1
KPSY1 Obecná psychologie KPSY1
MOTUC Motivace a učení MOTUC
PEDSM Alternativní pedagogické směry PEDSM
PED2 Profesionalizace pedagogického pracovníka PED2
PSY2 Psychologie učení a vzdělávání dospělých PSY2
RS1ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS1ALDM
RS1APP Pedagogická praxe RS1APP
RS1DID Didaktika anglického jazyka RS1DID
RS1FON Fonetika a fonetická cvičení RS1FON
RS1JCV Jazyková cvičení angličtina RS1JCV
RS1JSYS2 Jazykový systém II RS1JSYS2
RS2ALDM Anglicky psaná literatura pro děti a mládež RS2ALDM
RS2APP Pedagogická praxe RS2APP
RS2DID Didaktika anglického jazyka RS2DID
RS2FON Fonetika a fonetická cvičení RS2FON
RS2JCV Jazyková cvičení angličtina RS2JCV
RS2JSYS1 Jazykový systém I RS2JSYS1
RS2KAMZ Kultura anglicky mluvících zemí RS2KAMZ
RS3DID Didaktika anglického jazyka RS3DID
RS3JCV Jazyková cvičení angličtina RS3JCV
RS4JCV Jazyková cvičení angličtina RS4JCV
SPAS Spisovnost a standard SPAS
VREDOV Výuka řečových dovedností VREDOV
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.